IU mình

IU mình phải biết nói thương nhau

Dù tụi mình đến từ nhiều nơi khác

Y như kiểu anh chị em đi lạc

Về chung rồi, thì thân ái đi thôi

IU mình phải biết nói tin nhau

Bởi có tin mới làm mình kết nối

Ở ngoài kia, ai sân si, lừa dối

Thì ở đây là một khối kết đoàn

IU mình phải biết nói vì nhau

Để cái “chung” luôn là ưu tiên nhất

Bạn cứ giữ cái tôi thật “chất”

Mình làm một tập thể “chất cùng nhau”

IU mình hãy biết nói cần nhau

Để đi đâu mình cũng còn có bạn

Mình bên nhau, trong sướng vui-hoạn nạn

Tình bạn lâu ngày, kết trái đơm hoa …

Bạn đừng lo sẽ có lúc chia xa

Rồi quên IU, như đã quên nơi khác

Bạn biết hông, nơi này khó mà phai nhạt

Sẽ ở lại cố nhiên, năm rộng tháng dài.

-Tiên Lê-

Share this:

Leave a comment