Issue 2 & 3

Thân mời các bạn sinh viên đến nhận báo Dear My IU số 02, được phát hành lúc 11h trưa thứ ba 07.03.2017 tại sảnh trước phòng CTSV O1.105

Chỉ có 140 bản hard copy được phát trong lần này nên sẽ ưu tiên cho các bạn đến sớm.
Phiên bản online cũng sẽ được cập nhật trên page phòng vào ngày 7.3, rất mong sẽ nhận được sự quan tâm theo dõi của các bạn.

Share this:

7083 comments, add yours.