Ban Biên Tập

General Manager
PGS. TS Hồ Thanh Phong
TS. Trần Tiến Khoa
Managing Editor
MA. Đào Thị Kim Oanh
Creative Director
Trần Quang Ngân
Editor – In – Chief
Bùi Thị Ngọc Thảo
Proof-reader
Phạm Thanh Huyền
Content Contributors
Nguyễn Đăng Quang
Trần Khai Minh

Editorial
Lê Xuân Tiên
Lương Như Ý
Nguyễn Thuý Vi
Võ Ngọc Tiểu My
Trần Lâm Từ Uyên
Trương Kim Hương
Dương Phương Quyên
Đặng Ngọc Thuận Minh
Lê Thị Anh Tâm
Phạm Thị Thanh Thuý
Lê Ngọc Thảo Dung
Nguyễn Thị Diễm Sương

Photographic
Hieu Tong
General Enquires & Submissions
dearmyiu@iuoss.com
——————————
Được sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu trường Đại học Quốc Tế, Phòng Công Tác Sinh Viên thực hiện bản tin sinh viên Dear My IU nhằm mang đến cho các bạn những thông tin chia sẻ và gần gũi từ các anh chị cựu sinh viên, các bạn sinh viên đang học tập tại trường về một IU xanh, sạch, đẹp và tràn đầy tình yêu thương. Các bạn có thể truy cập bản pdf của số báo này tại đại chỉ: http://www.iuoss.com/DMI01