Category archive: IU THROUGH YOUR EYES

IU THROUGH YOUR EYES

“IU tánh kỳ lắm, ở trỏng chỉ có đám con nhà giàu chơi với nhau mà thôi”.
Cái định kiến “êm tai” đó thực ra không sai đâu bạn ơi, một trường Đại học với “đám con” giàu tình cảm, giàu lòng ham học hỏi, giàu ý chí phấn đấu, giàu tinh thần sẻ chia, giàu ý thức cộng đồng hơn IU vẫn chưa ra đời đâu.

Continue reading